Ochrana osobních údajů

Zde najdete informace o tom, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

1. Základní pojmy

 1. Definice Dodavatel, Zákazník, Aplikace, Kupní smlouva, Licenční smlouva je shodná s definicí uvedenou v Obchodních podmínkách.
 2. Správce osobních údajů je Dodavatel.
 3. Subjektem osobních údajů je Zákazník.
 4. Zpracovatelem osobních údajů je třetí osoba, které jsou osobní údaje Zákazníka poskytnuty Dodavatelem.

2. Jaké údaje od vás potřebujeme a proč je zpracováváme?

 1. Název organizace, IČ a adresa Zákazníka – tyto údaje potřebujeme proto, abychom s vámi mohli uzavřít Licenční nebo Kupní smlouvu.
 2. E-mailová adresa Zákazníka – e-mailovou adresu využíváme pro zasílání faktur a informací, které jsme se vám zavázali sdělovat v Obchodních podmínkách.
 3. Telefonní číslo – využíváme pro komunikaci v případě, že vás není možné zastihnout na e-mailové adrese a něco důležitého bychom vám potřebovali sdělit.
 4. Název počítače – názvy vašich počítačů jsou potřeba pro vygenerování licenčních klíčů a evidenci vašich licencí.

3. Jak vaše osobní údaje chráníme a kde jsou uloženy?

 1. Veškerá komunikace mezi Aplikací a webovou částí aplikace nebo prohlížečem běží na zabezpečeném protokolu HTTPS.
 2. V rámci webové části aplikace jsou data uložena u zpracovatele osobních údajů, společnosti WEDOS Internet, a.s., která držitelem bezpečnostních certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.
 3. Aplikace je opatřena důvěryhodným CodeSign certifikátem vydaný certifikační autoritou Sectigo RSA Code Signing CA.
 4. Záložní data s osobními údaji Zákazníků, včetně záloh databáze webové části Aplikace jsou uloženy na důkladně zaheslovaném osobním počítači Dodavatele, jehož pevný disk je zašifrován. Data jsou umístěny na cloudovém úložišti OneDrive společnosti Microsoft, která je držitelem mnoha bezpečnostních certifikátů.
 5. Se zpracovateli osobních údajů máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy.

4. Práva Zákazníka s ohledem na zpracování osobních údajů

 1. Veškerá níže uvedená práva může Zákazník uplatit zasláním požadavku na e-mailovou adresu Dodavatele info@dolozky.cz.
 2. Zákazník má právo na přístup k informacím, které o nich vede Dodavatel.
 3. Zákazník má právo na úpravu osobních údajů.
 4. Zákazník má právo požádat Dodavatele o vysvětlení v případě, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

5. Kdy vaše osobní údaje vymažeme?

 1. Vaše osobní údaje držíme nejméně po dobu platnosti Kupních nebo Licenčních smluv.
 2. Pokud nám to nařizuje právní předpis, vaše údaje nebo jejich část držíme z právních důvodů po dobu stanovenou tímto právním předpisem (například Zákon o účetnictví).
 3. Údaje, které nepotřebujeme pro plnění právních předpisů (kontaktní údaje a názvy počítačů) vymažeme po půl roce od ukončení Licenční smlouvy.
 4. Po roce od ukončení Licenční smlouvy vymažeme vaše osobní údaje i ze záložních souborů databáze.
 5. E-mailové zprávy a ostatní komunikaci Dodavatel nemaže. To bychom se z toho už zbláznili.

6. Ostatní informace

 1. Zákazník uzavřením Kupní nebo Licenční smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné smlouvy uzavřít.
 2. Tento dokument je platný od dne 8. září 2020.