Ověření platnosti dokladu

Ověřte platnost dokladu vůči databázi neplatných dokladů MVČR.


Databáze je dostupná na webu Ministerstva Vnitra České republiky. Díky naší aplikaci jsme vám již pomohli ověřit 268194 dokladů.

Aplikace "Neplatné doklady" na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Aplikace ověřuje občanské průkazy a cestovní pasy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Dále ověřuje zbrojní průkazy a zbrojní licence evidované jako ztracené nebo odcizené (pohřešované). Upozornění: V seznamu se nenacházejí zbrojní průkazy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti. Při dotazu zadejte pouze 6 místné číslo průkazu / licence (bez 2 písmen označujících sérii).